PC a elektronika

  • zapojení a naladění elektroniky
  • organizace kabelů elektroniky
  • instalce programů do PC